ord og ordklasser


MorfemAutomaten 1

Træning af sammensatte ord og ordforråd

Se film Ordbøjnings-programmet (Ordklassernes_boejning.exe), kun Windows

ordklass boejn vaelg.jpg
ordklass boejn sub.jpgAnalyser et ord (Ordanalyse_dansk.exe), kun Windows

AnalyserEtOrd.jpg
Morfemdelings-programmet (Morfemdel_opgaver.exe), kun Windows

Se film

Morfemdelings-programmet er en skabelon til morfemdelings-opgaver. Programmet indeholder over 50 opgavesider fordelt på basis og udvidet niveau. Der er oplæsning af alle opgave-ord. Ordene oplæses både med og uden bøjnings-endelse (hvis odet har én).

Når man kan identificere et ords byggestene, så bliver man bedre til at læse og stave!
Fra sammensatte ord (basis) til mere komplekse ord (udvidet)
Morfemdel ord som er opdelt efter ord-klasse
Konstruktiv hjælp: Nøjagtigt feed-back til eleven/kursisten med angivelse af rigtige og forkerte morfemer i elevens svar.
Skriv en sætning med ordet således af morfemdelingen forstås i praksis
Send sætningerne til læreren via e-mail
Træn de tre store ordklasser
Hjælp fra ordklasse-skemaer og syntaks-skemaer
Lav hurtigt nye opgaver

NB: Se også vores store tyske program  "Morphemteilung" ->SuffiksHjulet

Se film


Orddiktatprogrammet

orddiktat opstart 300.png
orddiktat lydret3bg 300.png


Orddiktat-programmet er en skabelon til orddiktater. Programmet indeholder over 270 diktater fordelt på fire trin. Mange af diktaterne bygger på alverdens ordsprog.

Indelt på trin efter sværhedsgrad
• Konstruktiv hjælp: Nøjagtigt feed-back til eleven/kursisten med angivelse af rigtige og forkerte bogstaver i elevens svar.
Lav hurtigt nye diktater hvor automatisk staveordenes grammatik (morfemer) automatisk kommer med som hjælp til brugeren
Trin 1 i programmet (lydrette ord) er meget meget velegnet som træning for ordblinde

Se film

© Uffe Larsen & UL REV Programming, 2020, e-mail: ulREV@comxnet.dk